Večer tanečních filmů

12. 8. 2022 / 21:00 / Letní kino
vstupné: 150,- / studenti a senioři 120,-

Festival Obnaženi ve spolupráci se Cinedans festivalem v Amsterodamu bude promítat taneční filmy z celého světa:

Recycle Project
Režie a choreografie: Hsiao Yin Peng
Taiwan, 2016, 11’

Možná žijeme v globální vesnici, ale nemáme tolik možností, jak si myslíme. Nesčetné množství plastových výrobků vyrobí lidé za pár minut, ale jejich rozklad v přírodě trvá tisíce let. V uspořádaném vzhledu číhá nepořádek a kolaps. V celém procesu recyklace, mezi člověkem a odpadem, existuje vakuum, koexistence, opuštění.

Competing for Sunlight: Oak
Režie: Dagmar Dachauer
Choreografie a tanec: Dagmar Dachauer & Knut Vikström Precht
Dánsko, 2017, 6‘

První díl ze série tanečních filmů “Soutěžící o sluneční světlo”, který představuje protagonisty řady různých druhů stromů a tance, které vyprávějí jednotlivé krátké příběhy.
“Dub” je současná interpretace starověkého významu dubů jako portálů do jiných světů.

Competing for Sunlight: Ash
Režie: Dagmar Dachauer
Choreografie a tanec: Dagmar Dachauer & Knut Vikström Precht
Rakousko, 2018, 4‘

Druhý díl  ze série tanečních filmů “Soutěžící o sluneční světlo”.
Nebude trvat  dlouho a jasan na evropském kontinentu vyhyne. Tuto část světa ovládla houba, která  infikovala téměř všechny stromy. Dagmar Dachauer se nechala inspirovat smutným osudem jasanu evropského a spojila příběh s osobní ztrátou ve vlastním životě.

He who dances on wood
Režie: Jessica Beshir
USA, 2018, 5’

Meditativní krátký dokument Jessicy Beshir HE WHO DANCES ON WOOD zobrazuje jednoduchou půvab Fredovy vášně pro tanec v pozdním věku jako ztělesnění celoživotního duchovního růstu a zachycuje těžce získanou moudrost, která řídí každý jeho krok. HE WHO DANCE ON WOOD je láskyplným portrétem muže, jehož oddanost univerzálnímu hledání vnitřního míru bude rezonovat s každým, kdo kdy našel útočiště v přírodě.

Spiegelingen
Režie: Marinus Groothof
Choreografie: Dunja Jocic
Nizozemí, 2011, 11’

Muž prchá před hlukem bezejmenné, hektické ulice. Vplíží se do zdánlivě prázdné budovy, opuštěného prostoru, kde je stále více konfrontován sám se sebou.

Roselyne
Režie: Tereza Vejvodová,
Choreografie: Cécile da Costa
Česká republika, 2022, 19’

Audiovizuální báseň podle skutečného příběhu Roselyne – ženy, která zapomněla žít svůj život. Mohla by být odrazem našich pochybností, rozhodnutí, která jsme neudělali, možností, které jsme si neužili. Jak se staneme svým pravým já?