Projekce filmu

 

10. 8. 2024 / 20:00 / Radniční sklepení

vstupné na místě v hotovosti: 50,-

The Paper Ensamble #16 (NL)

Papírový ansámbl zachycuje kouzlo tichého materiálu a zvětšuje ho poetickým a dojemným způsobem.

Ve staré továrně na papír sledujeme ženu hrající si s úžasnými papírovými skulpturami. Inspirováni designem japonských zahrad, The paper ensemble vás zvou k tomu, abyste byli vnímaví ke světu vytvořenému výhradně ze zvuků papíru. Praskající keře, vlny oceánu a zpívající velryby.

#16 je prvním krátkým filmem umělce a skladatele Jochema Van Tola (1983). Inspirován designem japonským zahrad, van Tol vytvořil novou skladbu pro zvuk a obraz, ve které se oba vzájemně prolínají a koexistují.
Na #16, šestnáctém uměleckém díle Papírového ansámblu, van Tol spolupracoval s režisérkou Jiskou Rickels (1977)

Projekce filmu proběhne v Radničním sklepení pod kostelem sv. Kateřiny v Chomutově v rámci Umělecké procházky, která začíná v 16:00 u Sklepení Osudu. Další (samostatné promítání) proběhne ve 20:00.

In an old empty paper factory we follow a woman playing with mesmerizing sculptures of

paper. Inspired by the design of japanese gardens, The Paper Ensemble invites you to bThe Paper Ensemble catches the magic of a silent material and enlarges it in a poetic and moving way
SYNOPSISe receptive to a world made entirely out of the sounds of paper. Crackling bushes, ocean
waves and singing whales.

 #16 is the first short music film of artist and composer Jochem van Tol (1983). Inspired by

the designs of Japanese Gardens, van Tol created a new composition for sound and image in which both intertwine equally and co-exist. 

For #16, the sixteenth work of The Paper Ensemble, van Tol collaborated together with director Jiska Rickels. (1977)